REGULAMIN VIII edycji ALPN

Jedna liga sezon 2013/2014.

Poniższy regulamin stanowi ramowy zbiór przepisów i zasad dla celów prawidłowej realizacji rozgrywek

VIII edycji

 Amatorskiego Ligi Piłki Nożnej na Orlikach w Stalowej Woli.
Jednocześnie stanowi promocję tego rodzaju rozgrywek w naszym mieście.


I. ORGANIZATOR


1. Amatorska Liga Piłki Nożnej na Orliku to rozgrywki piłkarskie z udziałem drużyn amatorskich.

2. Organizatorem rozgrywek VII Edycji Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na Orlikach jest stowarzyszenie:

Amatorski Klub Sportowy "HERAKLES".

37-450 Stalowa Wola ul. Hutnicza 13

Nr konta bankowego:

Bank: Nadsański Bank Spółdzielczy 07 94300006 0043 0230 2000 0001

3. Do kompetencji organizatora należą następujące rzeczy:

                a) podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu oraz systemu rozgrywek

                b) weryfikacja zawodników, kar i rozgrywek

                c) zapewnienie obsady sędziowskiej

                d) opracowanie terminarzu rozgrywek

                e) prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk dotyczących rozgrywek

                f) zabezpieczenie piłki do przedmeczowej rozgrzewki piłkę zapewniają sobie na własną rękę zainteresowane drużyny.

4. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, kontuzje oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Zawodnicy uczestniczący w ALPN czynią to na własną odpowiedzialność. 

5. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozpatruje  organizator ligi.

6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.

7. Ostateczny głos we wszelakich sprawach należy do organizatora Turnieju.

II. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO ROZGRYWEK.

1. Podstawą uczestnictwa w lidze jest:

a) Potwierdzenie kontynuacji uczestnictwa drużyny składającej się minimum z 6 i maksimum 14 zawodników poprzez:

- przesłanie maila przez kapitana lub kierownika drużyny na adres orlik-stw@wp.pl

lub

- podpisanie oświadczenia w tej sprawie u Marcina Sondeja na Orliku przy CEZ-ie w dni robocze w godz.: 15:00 – 21:30

            b) wpłata wpisowego w wysokości 500 zł od drużyny przelewem na konto 55 1020 4939 0000 0302 0062 7380 w banku PKO BP do dnia 3 Września  2013 roku.
Wpisowe obejmuje rozgrywki na jesień oraz wiosnę. Można rozłożyć wpisowe na 2 raty - 1 rata jesienna - 300zł, druga rata wiosenna - 200zł.

Płacąc wpisowe należy w przelewie umieścić nazwę drużyny.
WPISOWE (całość lub 1 rata) NALEŻY WPŁACIĆ DO 3 WRZEŚNIA!!

2. Kapitanowie lub kierownicy drużyn są odpowiedzialni za skompletowanie list zawodników podpisanych przez zawodników przed rozpoczęciem pierwszego meczu drużyny.

3. Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach musi posiadać nazwę drużyny oraz kapitana lub kierownika drużyny, który będzie odpowiadał za całą drużynę.

4. Uprawnieni do gry są jedynie:

          a) zawodnicy grający wyłącznie na poziomie amatorskim.

          b) zawodnicy niepełnoletni – muszą posiadać zgodę rodziców / opiekunów prawnych/.

c) Zawodnik, który rozegrał nawet 5 minut w rozpoczętych już rozgrywkach A/b klasa, junior, okręgówka lub wyżej (jesień sezonu 2013/2014) NIE MOŻE GRAĆ W JESIENNYCH MECZACH w Lidze Amatorskiej. Zawodnik ten może zagrać dopiero w meczach wiosennych i wtedy drużyna, do której ma się zgłosić zostawia albo miejsce wolne, albo wymienia zawodnika.

5. Nie ma KARENCJI dla zawodników, którzy kończą grę.

a) Karencja półroczna obowiązuje zawodnika tylko w przypadku, gdy w trakcie trwania turnieju rezygnuje on z ALPN, by zagrać w klasie: Okręgówka lub wyżej. (czyli np. jeżeli zawodnik „X” rezygnuje po 4 kolejce VIII (jesienna runda) edycji ALPN gry w turnieju po to by grac w zespole „Y” w okręgówce na wiosnę to w takim przypadku  w lidze amatorskiej może zagrać dopiero w IX Edycji ALPN, pod warunkiem, że w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 nie będzie występować w żadnym zespole ligi okręgowej, bądź wyższej).

6. W związku, że będzie to 1 liga rozbita na mecze jesienne oraz wiosenne Organizator wprowadza przepis:

Można dopisać lub zamienić maksymalnie 2 zawodników z zespołu, ale dopiero po ukończeniu meczy jesiennych,a przed startem wiosennych meczy.
Sprawa zamiany/dopisania zawodnika (przykłady):
a) DOPUSZCZONE - Kowalski był wpisany do zespołu "ABC", ale grał sporadycznie, albo nie było go wcale na meczach i drużyna nie była zadowolona z jego postawy na boisku, więc skoro Nowak (nie wpisany na listę żadnego zespołu, wolny zawodnik) wrócił w lutym z Anglii to na wiosnę drużyna zamienia Kowalskiego na Nowaka.

b) DOPUSZCZONE - Drużyna wpisała tylko 11 zawodników, a więc po rundzie jesiennej, przed startem meczy wiosennych może dopisać 2 zawodników!!

c) NIEDOPUSZCZONE - Kowalski najlepszy strzelec zespołu "ABC" (poszedł do tego zespołu osiągać sukcesy, ale traf chciał, że grają poniżej oczekiwań i po meczach jesiennych zajmują dolne rejony tabeli) chce przejść w okresie wymiany zawodników do innego zespołu "EFG", który zajmuję czołową lokatę tabeli - ZABRONIONE!

7. Na orlikach obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do gry na sztucznej nawierzchni (turfy) ewentualnie buty halowe (zakaz gry w korkach) oraz jednolite (dla całej drużyny) stroje sportowe.

8. W czasie sezonu zawodnicy mogą być poddani weryfikacji danych osobowych na podstawie dowodu tożsamości. Może to nastąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu meczu.

9. System rozgrywek jest jedno ligowy, wszystkie mecze będą odbywać się na Orliku CEZ; jedna kolejka jest rozbita na weekend po 5 meczy w sobotę i 5 meczy w niedzielę.

III. ZASADY I PRZEPISY GRY.

1. Mecze Ligi prowadzą sędziowie wytypowani przez Organizatora rozgrywek.

2. Mecze są rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną.

3. Drużyny występują w 6-osobowych zespołach, w tym także bramkarz:

- kapitanowie lub kierownicy drużyn wypełniają protokół meczowy, który podpisują wszyscy zawodnicy, w przypadku braku podpisów sędzia może nie dopuścić do rozegrania meczu.

- grę może kontynuować drużyna, która na boisku posiada minimum 5 zawodników w polu + bramkarz (razem 6 zawodników). Mniejsza liczba zawodników skutkuje walkowerem. / dotyczy również sytuacji wykluczenia zawodników czerwonymi kartkami /

4. Sędziowie mają prawo karania zawodników karami poprzez okazanie zawodnikowi żółtej lub czerwonej kartki:

                a) zawodnik po otrzymaniu żółtej kartki, opuszcza plac gry na 2 minuty bez względu na wydarzenia na boisku.

                b) druga żółta kartka dla tego samego zawodnika powoduje otrzymanie automatycznie czerwonej kartki i wykluczenie z gry, a drużyna gra do końca meczu w osłabieniu.

                c) bezpośrednia czerwona kartka oznacza całkowite wykluczenie z gry a drużyna do końca meczu pozostaje w osłabieniu. Zawodnikowi, który w czasie zawodów został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, wymierza się automatycznie karę minimum 1 meczu dyskwalifikacji (o wadze przewinienia decyduje Komisja Regulaminowa).

5. Kary za żółte kartki:

- przy 2 żółtych kartkach - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.
- przy 4 i kolejnym napomnieniu żółtą kartką - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.

6. GRA WŚLIZGIEM JEST ZABRONIONA.

7. Gdy następuje obustronne, jednoczesne wykluczenie z gry zawodnika jednej i drugiej drużyny, nałożona kara odbywa się do końca przez obu graczy bez względu na fakt, że jeden z zespołów zdobywa lub traci bramkę.

8. Mecz trwa 2 x 20 minut z pięciominutową przerwą, po czym następuje zmiana stron.

9. Zmiany odbywają się w systemie hokejowym bez żadnego limitu.

a)  zmiana zawodników może nastąpić WYŁĄCZNIE na własnej połowie boiska w OBRĘBIE ŁAWKI REZERWOWYCH !!!

10. Bramka zdobyta bezpośrednio z autu nie zostaje zaliczona.

11. Rzut autowy wykonywany jest nogą i traktowany, jako rzut wolny pośredni.

12. Rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego na wprost bramki.

13. Obowiązuje odległość 5 metrówod piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry.

14. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

15. Czas rozpoczęcia gry przy stałym fragmencie lub w czasie rozpoczęcia akcji od bramkarza wynosi 5 sekund.

16. Do prowadzenia zawodów organizator wyznacza sędziego, który odpowiada za obiektywne prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez Przepisy gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko.

17. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji, w przypadku agresywnego zachowania w stosunku do sędziego, sędzia ma prawo przerwać mecz, co skutkuje przyznanie walkowera drużynie przeciwnej.

18. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również wyniku meczu są ostateczne.

19. Sędzia nie ma prawa dopuścić zawodnika do gry wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

20. Każdy zawodnik z danej drużyny może grać tylko w jednym zespole. Niedopuszczalne jest reprezentowanie przed danego zawodnika dwóch zespołów. W przypadku złamania tego punktu zawodnikowi grozi dyskwalifikacja z rozgrywek a zespołowi walkower

21. Przed rozpoczęciem pierwszego meczu w sezonie drużyna ma obowiązek zaktualizować listę zgłoszeniową wraz ze zdjęciami zawodników z poprzedniej edycji i przekazać ją osobiście do Marcina Sądeja na orliku przy CEZ-ie w dni robocze w godz.: 14:00 – 21:00

22. Po rozpoczęciu 1 kolejki ligowej NIE MA MOŻLIWOŚCI DOPISYWANIA i zmieniania  ZAWODNIKÓW. (Jest możliwość dopiero po zakońćzeniu meczy jesiennych, a przed rozpoczęciem meczy wiosennych; patrz pkt II-6).

23. Po ustaleniu terminarza spotkań na całą ligę nie ma możliwości przekładania godzin rozgrywania spotkań,

24. Za niestawienie się w umownym terminie przyznawany jest walkower.

25. W czasie spóźnienia zespołu i w związku z tym rozpoczęcia meczu przekraczającego 10 minut, sędzia ma prawo odgwizdać walkower.

26. Po wykluczeniu drużyny z rozgrywek jej wyniki zostają anulowane.

- drużynie wykluczonej nie przysługuje zwrot wpisowego.

27. Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego lub zawieszonego zespołowi grozi walkower.

28.  Za kolejne wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek Amatorskiego Turnieju na Orliku.

29. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, zaś za remis 1 punkt.

30. O kolejności miejsc w tabeli decyduje:

                - większa ilość zdobytych punktów

                - wynik bezpośredniego meczu, przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów

                - lepsza różnica bramek zdobytych do straconych

                - większa ilość bramek strzelonych

                - mniejsza ilość bramek straconych

31. Za zejście drużyny z boiska podczas trwania meczu przyznawany jest  walkower. 

32. Protesty można składać w ciągu 48 godzin od dnia, w którym rozegrano dane spotkanie.

                a) protesty może składać tylko i wyłącznie kapitan danego zespołu w formie pisemnej.

                b) protesty bez jakiejkolwiek argumentacji nie będą rozpatrywane.

33. W przypadku wybicia piłki poza ogrodzenie przez zawodnika danej drużyny – po piłkę zobowiązany jest pójść jeden z jej zawodników. Piłka nie oddana w ciągu 5 minut po zakończeniu meczu – powoduje że drużyna płaci karę w wysokości 60 zł.

34.  Dopuszczalna jest zmiana nazwy drużyny pod warunkiem że w zespole pozostaje więcej niż połowa zawodników z poprzedniej rundy.  Jeżeli ten warunek nie będzie spełniony drużyna rozpoczyna grę od II ligi. 

35. Drużyna, która na swoim koncie "zgromadzi" 2 walkowery zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek; koszt wpisowego NIE ZOSTAJE ZWRÓCONY! Każda drużyna może mięc tylko 1 walkowera!!

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 .Ze względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w rozgrywkach, nie mogą oni grać w okularach, biżuterii oraz innych przedmiotach mogących powodować niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

2.  Podczas trwania rozgrywek na całym Orliku obowiązuje całkowity publiczny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających. W przypadku naruszenia tego obowiązku przez zawodnika z jakiejkolwiek drużyny otrzymuje on czerwoną kartkę za każdorazowe jego naruszenie .

3. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.

4. Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć sankcje do wykluczenia  drużyn z rozgrywek włącznie.

5. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego. Kosztami ewentualnych napraw obciążona zostanie drużyna na podstawie kosztorysu lub faktur za zniszczone mienie.

5a. Każda drużyna po wejściu do szatni w przypadku zauważenia nieprawidłowości ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Organizatora.

6. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.

7. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.

8. Drużynie, która rezygnuje z rozgrywek w trakcie trwania Turnieju nie przysługuje zwrot wpisowego.

9. Rozgrywki odbywać się będą na dwóch Orlikach: "CEZ".

10. Puchar Ligii będzie osobną sprawą (wstępnie wpisowe na tego typu imprezę ok. 20-30zł od drużyny) i temat oraz sposób rozegrania tego turnieju zostanie podany w trakcie rozgrywania VIII Edycji.
 


Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest organizator rozgrywek.

 

Nota prawna
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu materiałów publikowanych na stronach
 turnieju orlik-stw.futbolowo.pl bez pisemnej zgody Stowarzyszenia Amatorski Klub Sportowy HERAKLES. Wszelkie teksty, na stronie są chronione. Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości niniejszego serwisu, a następnie publiczne udostępnianie jest niedozwolone.

 

 

 

 

 

 

Amatorski Klub Sportowy Herakles, ul. Hutnicza 13, 37-450 Stalowa Wola,tel: +48 15 6426415

AKS HERAKLES © 2011