Licznik odwiedzin:
 

Celem działalności AKS „HERAKLES” jest:


Uprawianie sportu wyczynowego w różnych dyscyplinach.
Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zapewnienie czynnym członkom klubu opiekę trenersko – instruktorską i lekarską w czasie zawodów.
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w akcjach propagujących rozwój kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki zdrowotnej.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, młodzieży szkolnej oraz ogółu mieszkańców naszego środowiska.
Zarządzanie udostępnionymi obiektami sportowymi.
Prowadzenie działalności gospodarczej celem uzyskania środków finansowych na działalność klubu.
Prowadzenie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

 

Partnerzy:

 
 

 

 

 

Amatorski Klub Sportowy Herakles, ul. Hutnicza 13, 37-450 Stalowa Wola,
tel: +48 15 6426415

 

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu materiałów publikowanych na stronach
www.aks-herakles.pl bez pisemnej zgody zarządzającego prawami do serwisu. Wszelkie teksty, na stronie są chronione. Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości niniejszego serwisu, a następnie publiczne udostępnianie jest niedozwolone.
AKS HERAKLES © 2011